• יולי 8, 2019
  • מדיטציות למתחילים

הפרדה וניקוי צ’אקרות- מודרך

תרגיל הפרדה וניקוי הצ’אקרות – דמיון מודרך – רותי בן אריה