לימוד מדיטציית “מסע החיים” עם רותי בן אריה- מפגש חד פעמי

קורס פרח החיים ב’ – לימוד מדיטציה ומודעות רוחנית בסיסית – רותי בן אריה

קורס פרח החיים א’ – לימוד מדיטציה ומודעות רוחנית בסיסית – רותי בן אריה