• יולי 8, 2019
  • שחרור כעסים וסליחה

מדיטציית שחרור כעסים וסליחה

מדיטציית שחרור כעסים וסליחה- רותי בן אריה