שחזור חווית חיים אוטיסטית

שחזור חווית חיים אוטיסטית

באחד מהמפגשים בסדנת שחזור גלגולים חווינו שחזור של אחד התלמידים שמתאר חווית חיים של אוטיסט. ניתנת כאן האפשרות לתקשר ולהבין מה עובר בראשו של אוטיסט דרך שחזור גלגולים.
לצערי לא נשאר לנו רישום השחזור המקורי ולכן ביקשתי ממנו לשכתב מזיכרונו את חווית שחזור זה .אני מביאה בפניכם את הדברים שמסר לי:

"רותי
כך אני זוכר אותו עד היום. חבל לתאר אותו כי בשבילי זה כמו איזו תמונה חייה ברורה מאוד מלאת עוצמה…
"אני הולך והולך לבד וללא יעד, ברחובות ללא סוף ארוכים, מוקף בניינים גבוהים ומכוניות. הרעש כנראה היה עצום למרות שלא שמעתי שום דבר. tנשים ללא פנים עברו לידי ואני ממשיך ללכת, ידיי בכיסיי מכנסיי.
כאילו בתוך בועה שקופה שמגינה עלי, מפרידה ומונעת ממני ליצור קשר עם העולם.
הבנתי שאני אוטיסט ! "