מבוא לשחזור גלגולים

במשך השנים ערכתי מאות שחזורי גלגולים לאנשים גם בסדנאות וגם בטיפולים אישיים. לצערי לא תיעדתי אותם אלה נתתי לתלמידים ולמטופלים את כתב השחזורים מטעמי סודיות. חשוב לציין כי במהלך תהליך השחזור המטופל רואה ומספר את סיפור החוויה ולא אני.
הסיפורים המתועדים בפרק זה נאספו מהקורסים האחרונים שערכתי. הם משכתבים את התהליך ע"פ מה שנאמר בזמן השחזור.השתדלתי לתעד אותם בצורה האוטנטית ביותר ללא שינויים . בתחילת כל שחזור מופיעה הבעיה עליה רצה התלמיד לעבוד ואח"כ מופיע השחזור כפי שנאמר בשיעור. מכיוון שהשחזור נכתב בשפה המקורית (כפי שנערך בשיעור) הוא כתוב בצורה של שאלות ותשובות. השאלות המנחות שלי והתשובות כפי שהתלמיד מתאר את מה שהוא רואה בזמן התהליך. בשחזורים נעשה שינוי בשמות לשמירת פרטיות התלמידים.
אני מודה לתלמידים שהרשו לי לפרסם את סיפוריהם.
תודה וקריאה מהנה.