פאנג שוואי לבית | ייעוץ לטיהור הבית

ייעוץ לטיהור הבית ע"פ טכניקת הפאנג שוואי העתיקה

חוקי הפאנג שואי הם אוניברסליים, יחד עם זאת קיימת השפעה תרבותית וסביבתית של מאפייני הייעוץ.

"הבית" על פי התפיסה הסינית הינו יצור חי ונושם הנוטה לחלות וזקוק לתחזוקה ועידוד. ניתוח מבנה
ניתן לביצוע באמצעות טכניקה המחלקת את המבנה ע"פ הבגואה ל-9 איזורים שונים.
מיקומם של החפצים והאביזרים, האירגון והסדר הפנימיים הם המאבחנים הטובים ביותר למצבו הריגשי,
נפשי והרוחני של האדם.

מצבו התחזוקתי של הבית מהווה תמונת מראה של תפקוד דייריו בתחומי החיים השונים. תקלות חוזרות
ונשנות מעידות על קשיים בילתי פתורים הדורשים התייחסות.

לעוד מידע בנושא פאנג שוואי ->

פאנג שווי