תקשור נשמת האלוקים 19.8.15

זיו השכינה, כוח האלוקים הבורא, ישויות האור, אנרגיה אלוקית טהורה זורמת אליכם ברגע זה. ספגו אותה, הטמיעו אותה בתוך גרעין הנשמה. האנרגיה הזו היא אנרגיית חיבור למקור האלוקי הנעלה ביותר. רבדים אלוקיים קיימים בתוך המבנה הנשמתי שבכם, מתחברים לרבדי האל. בתוך תהליך של התעלות וירידה נוצר מעגל המניע ומזרים ומנשים את התדר האלוקי. זוהי נשמת הבורא. קצב העלייה והירידה מותנית בתהליך הרוחני של כל אחד ואחד מכם. בתוך מסע הנשמה ישנן עליות ומורדות היוצרות מעגל נשמתי המחייה את כוח הבריאה האלוקי.

זהו ייעודכם הנעלה. להתחבר לתדרי העל ולהניע את כוח הבריאה. מתוך שכך, כוחכם יגדל ויתעלה ועוצמות האל יזרמו בכם. להיות מחדשים, להיות נעלים, להיות יצורי בריאה בממד הארצי. כוחכם יגדל ועל כן התודעה שלכם צריכה להיות נקייה ממעש, תודעת על, תודעת שירות והתחברות למסע הרוחני הנעלה ביותר שבכם. למדו עכשיו את עצמכם להרפות, שחררו את האחיזה מתוך הממד הארצי. אפשרו לעצמכם לברוא ולהיברא מחדש. אתם נשמת האלוקים, אתם כוח הבריאה. היו ברוכים, היו נעלים. ספגו את עוצמת האל שבכם והרפו. ככל שתלמדו להרפות, כך עוצמתכם תגדל. אין האחיזה אלא אשליה של כוחנות מסתווה. הכוח האמיתי יכול לזרום רק בהרפיה מלאה. אפשרו לעצמכם להיות ראויים, להיות משרתי האל בתוך ממד ההוויה הארצי. ברכו את נשמתכם, ברכו את חייכם. היו ראויים, היו נעלים, היו מאושרים. הכוח בכם ילדי האור, בני האלוקים.