תקשור מתאריך 5.3.2014

"…כוחות האל שולחים אליכם ברכות, ברכות ילדי, נשמות זכות.פרי אור זך וטהור, ניצוץ האל על פני האדמה. כל נשמות אדם באשר הם,הינם ניצוצות אל טהורים, הנשלחים לחוות את האור במימד הארצי. כל זה ידוע לכם. אין כאן חדש. לרבות העשייה עליכם להיפתח לראות את הניצוץ האלוקי באדם , באשר הוא, כי רב הנסתר על הגלוי. אינכם יכולים עדין לראות את כוחות האל הזורמים על פני האדמה. אל תחפשו אותם ממעל, יש בכם את הנטייה לחפש בעליונים, בנסתר, מעל המימד הארצי, כאשר אתם מתעלמים מתוך אשר קורה פה, בכאן ועכשיו, כוחות האור והחושך, באשר הם , הינם שלוחה , ניצוץ אלוקי טהור,מקור הנשמה, האחד, אשר ממנו נשלחתם לתוך המימד הארצי , תהליך רוחני הינו תהליך פיזי בתוך המימד הארצי , נטייה של תהליכים רוחניים כיום היא לחפש את האור במימדים אחרים, לרצות לצאת, לחפש, לעלות תדרים, להיפתח מעבר למימד הארצי. עליכם לדעת כי כל המימדים קיימים כאן ועכשיו. מהו מימד? מילים רבות נאמרים לכם ואתם חושבים כי אתם מבינים אותם, כאשר למעשה אין בכם את ההבנה הבסיסית לתרגם את המציאות הרוחנית בתוך המימד הארצי. בתוך החוויה של החיים הפיזיים מתקיימים כל המימדים, הם אינם נמצאים במקום אחר, אלא בתדר שקיים כאן. ישנה טעות בתפיסה של עלייה רוחנית כאשר אתם מתרגמים זאת כיציאה מתוך המימד הארצי לעולמות אחרים. בא בשעה שכל העולמות משתקפים בתוך המימד הארצי, לא מדובר כאן במציאות אחרת או מקום אחר , כל חוויות המימדים מתקיימים כאן ועכשיו. ויברציות שונות שמתממשים כאן, ומקרינים לתוך המימד הארצי , השתקפויות נעלות שנותנות את מבטם לתוך החיים הפיזיים, מטרת האדם היא להעצים את חוויית הארץ, חוויית החיים העכשוויים. להזרים את אותם תדרים רוחניים למימד הארצי, לא להתנתק מכאן אלא להוריד אותם לתוך העכשווי, לתוך העשייה, לתוך חוויית החיים. אל לכם לזלזל במימד הארצי, עליכם לברך על כל רגע שנתנה לכם ההזדמנות לחוות את המימד הממשי על פני האדמה. זו זכות גדולה. ישנם ישויות רבות שאינם יכולים לחוות זאת, בוודאי שואלים אתם מדוע נקראתם לכאן ( למפגשי התקשור )? מטרת המפגשים לפתוח לכם את הדרך לתהליך רוחני על פני האדמה. זהו התהליך הנכון של מימד הנשמה , הנשמה אינה מתפצלת היא אחת שחווה את עצמה ברבדים שונים, שורש, הבסיס הוא המימד הארצי, הוא החיבור לכל הרבדים העליונים שאינם מתנתקים מתוך המימד הארצי אלא יונקים ממנו, אין כאן התנתקות אלא תהליך של שרשרת שעולה ויורדת בתוך המימדים , אולי "עליה" אינה מילה נכונה להסביר. ככל שרובד יהיה נקי יותר הרובד הבא יוכל להשתקף בתוכו. הם נפתחים אחד מתוך השני., זה לא אחד מעל השני.אלא אחד בתוך השני. המימדים נמצאים בהתמזגות מופלאה, ככל שאתם מזככים את עצמכם, מרפים, מוותרים, הופכים להיות נעלים יותר , תוכלו להיפתח ולהעצים מתוך עצמכם אנרגיות מתועלות מתוך מימדים נעלים לתוך המימד הארצי.
אין כאן מסע אורכי אלא דבר שנבנה מתוך דבר. כמו כדור כשהליבה הפנימית יכולה לצאת החוצה כשהקרום נפתח, ואז אורות נעלים יוכלו להקרין לתוך המימד הארצי. זה תהליך המובנה בתוך המימד הארצי של בני האדם, עליכם לדעת להיפתח, לפתוח את צ'קרת הלב מתוך אהבה ללא תנאי, אהבה נקיים וטהורה, של קבלה מלאה, של חוויית האחד התוך המימד הארצי. עליכם לדעת להתעלות ולראות את האור האלוקי בכל אחד ואחד מכם. חוויית ההפרדה הנשמתית אינה קיימת עוד, כיום בתהליך נוצר איחוד נשמות, תמיד היה איחוד נשמות אך אתה חוויית האחד הינה חזקה ביותר.אין הכוונה לראות את האחד רק בבני אדם, אלא בכל יצור חי על פני האדמה, ככל שחוויית הנפרדות מתעצמת כך ההקרנה הממדית דועכת והחושך משתלט. חושך לא הוויה עצמית ,חושך נוצר כאשר אין אור. הוא לא קיים בפני עצמו. כאשר נוצר החושך מתעצם הכעס, הכאב והעצב. כך גדל העצב על פני האדמה.הוא נוצר מתוך העדר האור , באור אין הכוונה לאור פיזי, אלא אנרגיה של אור, אנרגיה של אור הינה שלוחה אנרגטית שזורמת מתוך מרכז ההוויה הנשמתית. זוהי ויברציה של אורך , אורך גל, אורך קצב שיוצר מוארות . מוארות אנרגטית מזככת את נשמה, היא מקרינה אותה על פני האדמה. ניצוצות של אור שנפתחים מאירים סביבם וכך האור האלוקי מתגלה על פני האדמה. כך אתם יכולים לראות את האחד ולא את הנפרדות השולטת. כיום בתהליך הרוחני המטרה היא להזרים את האור האלוקי על פני האדמה. הכוונה היא לפתוח את המימדים ולאפשר להם להקרין לתוך המימד הארצי. זהו תהליך שקורה , אך אתם המפתחות לאותו כוח אלוקי, לאפשר לאור האלוקי לזרום על פני האדמה. מילים אלה נאמרות לכם שנים ,מסרים אלה חוזרים וחוזרים אליכם, אך לא תמיד הם מובנים. איננו יודעים אם גם אתה המסר שלנו מובן לכם. אך אין זה משנה. בתוך המילים נוצר תדר של עשייה והתהליכים נעשים בין אם במודע ובין אם לא במודע.
( חלק שמח של התקשור )
הסיבה לכל אשר נאמר כרגע ( עוד יש מלל גדול מאוד שמגיע מלמעלה אבל זה לא רלוונטי כרגע ,הסיבה שהמלל מגיע וכל ההסברים מגיעים )כדי להסביר את המצב הפיזי של הגוף. הכוונה היא שבתהליכים שקורים הגוף צריך לדעת להכיל את התדרים האנרגטיים האלה. מכיוון שעדין בתוך הגוף קימת אנרגיה מאוד סוגרת, נוצר מצב של מתח ולחץ בתוך הגוף וזה יוצר מחלות. לכן הרבה אנשים לא יכולים להכיל את התדרים שעולים כיום והם קורים בכל מקרה. זו אחת הסיבות שהרבה אנשים חווים כרגע תחלואה מאוד גדולה. התחלואה הזו באה לזכך את הנשמה ולהכשיר את הגוף הפיזי , כיוון שהגוף הפיזי במילא מתכלה בתוך התהליך הרוחני שלנו זה לא משנה. אמנם כרגע אנחנו חווים את זה כקושי, ככאב כעצב, אבל בתהליך הנשמתי הוא נכון כי יש חובה כרגע להסיר רבדים מאוד עמוקים של חסימות בתוך המבנה הנשמתי , כשהתהליכים לא קורים ברמה רוחנית בצורה מספקת , כשאנחנו לא עובדים מספיק על התהליך הרוחני , זה מתבטא בקטע פיזי , לכן יש כל כך הרבה מצבים של מחלות כרגע וזה עוד יתגבר. זה לא בא להפחיד אותנו אלא זה בא להסביר למה הדברים קורים, כביכול כלפי חוץ נראה כאילו נעשה תהליך רוחני עמוק זה חלק מזיכוך התהליך הרוחני, ככל שאנשים יותר יפתחו לתהליכים רוחניים הגוף יוכל יותר להכיל את האנרגיה הזו ויעבור את זה יותר בצורה קלה. אנחנו חושבים שהמצב התחלואתי נוצר בגלל החיים הפיזיים, בגלל המתח , הקרינה האוכל הלא נכון, הנשימה הלא נכונה שלנו, וכדומה, זה גם ,אבל המקור האמיתי נובע מתוך הקטע הרוחני. כרגע יש חובה מאוד גדולה להתחייב לתהליכים רוחניים , התהליך הרוחני שומר עלינו במימד הארצי. הוא הדרך שלנו להתעלות מעל הממד הפיזי. ולהבין בקטע תודעתי כי הגוף שלנו מנוהל רק ע"י התודעה.כשהתודעה חזקה היא מגינה ושומרת על הגוף הפיזי מכל רע, זו הכנה לקראת שינוי . אין כוונה בכל המסרים שנאמרים שיקרה שינוי פיזי, יום אחד יקרה איזה תהליך שונה על פני האדמה. יהיה הרס ומהפכה בעולם. השינוי הוא שינוי רוחני והוא קורה כל הזמן בצורה מואצת. הסיבה שבה היום מגיעים מסרים לשינויים רוחניים נוצרת מתוך הסכנה של השמדה עצמית של בני האדם.לא מדובר על תהליך חיצוני שיביא הרס לעולם אלא על תהליך פנימי שקורה כאן , האנושות צריכה להתעורר מההכחדה העצמית שקיימת , צריך להבין כי מדובר על המימד הארצי לא על המימד הרוחני. הנשמות הן אינסופיות ולא נפגעות , הן חוו את עצמן במספר רב של מציאות חיים, לא רק במציאות אנושית.חוויות חיים רבות הביאו את עצמם להכחדה אך אין זה משנה במימד הרוחני.כי כל זיכוך שנוצר מאפשר לנשמה לרדת ולחוות את עצמה בתוך מימד ארצי בגוף זה או אחר, לא צריך להיות כאן פחד מהתהליך מכיוון שאנחנו מחוברים לרמה הנשמתית בתוכנו ולא לארצית. הגוף הפיזי מתכלה במילא.המימד הארצי הוא מימד של שינוי, התחדשות כל הזמן , מסרים רבים שהגיעו למימד הארצי יצרו בהלה ופחד גדול, כל זה נובע מתוך חוסר הבנה . כי המימד הרוחני והארצי אחד הוא, הוא הקרנה לתוך המימד האשלייתי של פני האדמה. כל זמן שתבינו כי החוויה הארצית שלכם היא שולית, אשליה והקרנה למימדים הרוחניים, אין לכם שום סיבה להיאחז במימד הארצי, לחוות אותו , להעשיר ולהעצים את המימד הרוחני שבכם ולאפשר לו להקרין מתוך המימד הארצי. זה המסע האנושי. אל תשבו בתוך החומר אל תאחזו בתוך המימד הארצי. זכרו תמיד כי כל יום הוא חוויה, עליכם לברך על הזכות שניתנה לכם לחוות את המימד הארצי, אך מצד שני עליכם להבין כי הוא רק חומר מתכלה שאין בו שום אחיזה. הוא רק הקרנה ומעבר של מימד רוחני למימד הארצי, ואם תשמרו עליו ותדעו להעצים את האנרגיות הרוחניות במימד הארצי הוא יישאר ויהיה שלם. כוח היצירה בידכם , אין אתם נמצאים כאן כשליחי האל אלא באתם לכאן מתוך הבחירה העמוקה שלכם לעבור תהליך בתוך עצמכם. תהליך שישמור ויגן עליכם . מימד הרוח יכול לשמור על הגוף. על מימד החומר, הוא נעלה יותר וחזק ועצמתי יותר מהמימד הארצי. היו ברוכים בתהליך שבחרתם , זכרו כי הנכם עומדים בפתחו של תהליך בו נלווה אתכם ונכשיר אתכם לייעודכם הנעלה. לא מדובר על יעוד פיזי אלא על יעוד רוחני .תמיד מדובר ביעוד רוחני. היו ברוכים."

המסרים נאמרים ע"י אנרגיה אלוקית כאשר אנרגיות מלאכיות ילוו אותנו במשך התהליך וילוו כל אחד ואחד מאיתנו גם בחיי היומיום. הם יתווספו להדרכה האישית שלנו, כרגע עדין לא התחיל התהליך אלא זהו רק מסר מקדים לכל אשר יקרה. החלק הראשון של התקשור נמסר דרך יהוה והתרגום נעשה ע"י המלאך גבריאל. כשליח מתרגם.
הם אומרים שלא צריך לקבל כל מסר כמובן מאליו, אם דברים לא ברורים לנו אנו צריכים לשאול, לא לפחד. הם שואלים אם יש לכם שאלות, אתם יותר מידי שותקים…