תקשור מתאריך 23.4.14

" כוחות האל הנעלים מדברים איתכם בני אדם, שולחים אליכם ברכות, כוחות האל הנעלים הם תדר, זרוע של האל הנאצל, צינור של אור הבריאה יורד אליכם, אנרגיית יצירה מחודשת, אנרגיית הבריאה הנעלה,יוצרת בכם תובנות על מתוך מהות הנשמה, ניצוץ אלוקים טהור , כוח האלוקים פונה אליכם, ברכות בני האדמה. ברוכים אתם ילדי.
ידע אלוקי טהור זורם אליכם, מביא לכם תובנות אשר הינן מראות על להבנת מושג האדמה, כוכב ארץ שבו אתם חווים את חייכם העכשוויים , כוח המוארות פוקח בכם הבנות שהם מעל המימד החומרי ,בשיחתכם האחרונה העלתם השערות ותובנות על שהן הבסיס להבנת הקיום האלוקי על פני האדמה. אך ישנה הבנה שחייבת להיות ברורה ומובנת לכם, אין הפרדה בין המימד הארצי והרוחני- אחד הם. כשאת ( רותי ) תיארת את העולם הפיזי והמטפיזי כשני מישורים נפרדים המשיקים- אין זה כך, המימד הארצי והרוחני, הפיזי והמטפיזי מחוברים כאחד, אחד המניע את השני. לא כשני מישורים נפרדים אלא מישור אחד שהם שזורים אחד בשני כאשר העולם הפיזי ניזון כל הזמן מהעולם הרוחני. מטפיזיקה היא הכוח המניע את פני האדמה. כפי שאת חווים זאת במימד האישי ביותר- הגוף הפיזי. הגוף הפיזי אינו יכול לתפקד ללא כוח הנשמה, ברגע שיבצר פיצול הכוח הפיזי יכחד , העולם החומרי יעלם, הוא אינו בר קיום הוא רק כלי להכיל בתוכו את אנרגיות היקום האלוקי. כשם שהגוף הפיזי אינו יכול להתקיים ללא אנרגיה רוחנית , נשמתית בתוכו, כך העולם החומרי אינו יכול להתקיים ללא אנרגיות רוחניות בתוכו. כל זה בא להגיד לכם כי ללא יצורי חיים אין לעולם החומרי שום אחיזה. כיון שאנרגיות רוחניות זורמות לתוך המימד הארצי דרך גופים ארציים כבני אנוש, כבני חיים,לא מדובר ביצירה פיזית שבו בני אדם יוצרים את המישור הארצי , העשייה שלהם, אלא מעצם היותם על פני האדמה הם מצנרים אנרגיה רוחנית למימד החומרי, שללא כן אין לו קיום, העולם לא יכול התקיים ללא יצור חיים כי הם הכוח האנרגטי שמזרים אנרגיה רוחנית לתוך המימד הארצי. כל זה קורה ע"י הנשימה . הנשימה מחדירה את הנשמה לתוך הגוף הפיזי, האנרגיה האלוקית היא אנרגיה מפעפעת בתוך הנשימה ומזרימה אותה לתוך תאי הגוף. הגוף החומרי אינו יכול להתקיים ללא אנרגיה רוחנית. בתהליך הנשימה נבנת האנרגיה האסטרלית בתוך הגוף החומרי, זו אנרגיה שמתעצמת ומחברת בין המקור הפיזי והרוחני של ההוויה הארצית. היא יוצרת חיים על פני האדמה. עליכם לחקור יותר את תהליך הנשימה , הנשימה היא המפתח, הדלת, השער שמקשר בין המימד הרוחני והארצי, בדרך הדם זורמת האנרגיה האסטרלית לכל תאי הגוף, היא מזרימה את האנרגיה, הצ'י , כאנרגיית החיים של תאי הגוף , שהם המקור הרוחני האנרגטי להוויה הארצית, הם המקשרים בין הגוף הפיזי לאנרגיות הרוחניות ממקור הנשמה של האדם, עליכם לשים לב ולהתמקד בנשימה של הגוף בזמן תקשור עליכם לנשום לעומק כדי להוריד את ההבנות, את המילים, את התמונות לתוך המימד הארצי.
שאלת מקודם על החיבור של המים לגוף הפיזי ואנרגיות חוצניות- את צודקת , אנרגיות חוצניות מתחברות לגוף הפיזי דרך המים לא דרך הנשימה. זו הסיבה שאנשים המוצפים באנרגיות חוצניות זקוקים לשתיה מרובה. הם מונעים ע"י החוצנים שזקוקים למים כדי להישאר עם החיבור הארצי, לכן הם משפיעים מאוד חזק על המצב הנפשי של בני אדם , מקור הרגש שמונע על ידי אנרגיית המים מחובר למצב הרגשי שלכם. זה סוג מסוים של חוצנים שמחוברים לרגש ישנם חוצנים שמחוברים לאש, לאנרגיית האש, לידיעה, להשכלה, לחשיבה, הם יוצרים באדם את התשוקה לידע, להבנה,מתחברים לאנשים כדי להביא להם ידע פיזי, להתפתחות החומרית שלכם. האש מתבטאת בחום, כיום אתם מוקפים בהרבה אש דרך מוצרי החשמל, המחשבים הפלאפונים יוצרים שדה של סקרה, אש, סביב הגוף, מחזקים מאוד את תדר האש. הדבר הזה מקשר אנרגיות חוצניות של ידע אליכם , הסכנה בחיבור החזק של האש שייווצר חוסר איזון עם הרגש , חוסר האיזון הזה יביא למצבים נפשיים קיצוניים , מצבים רגשיים קיצוניים , ודעיכה של המצב הרגשי, ירידה באהבה, ביחס, באמפתיה שלכם אחד לשני, ביכולת להרגיש , הסכנה שדיברת עליה בתחילת המפגש ( דרך המחשבים , הפלאפונים נוצר מצב של השתלטות על בני אדם, כל הידע נאגר ונוצר כוח ענקי ומסוכן של השתלטות על האינדיבידואל ) זו לא הסכנה שאמרת כי ידע הרב משתלט על בני אדם וגורם לכם לאבד את עצמכם בתוך המימד הפיזי כאשר אינפורמציה רבה משתלטת עליכם , זוהי סכנה אחד אך היא פחותה יותר. הסכנה הגדולה של האנושות היא החיבור החומרי , החיבור של כוח הידיעה, הכוח הרציונאלי של האש , השתלטות חוצנים על הידיעה ואיבוד הרגש במימד הפיזי, בני האדם יותר ידמו להם( לחוצנים ) ויאבדו את הכוח הפנימי שלהם, שהוא הרגש והלב. עליכם לאזן כל הזמן את שקרת הלב כדי שלא תתמוסס. כדי שהידע לא ישתלט עליכם ושלא תאבדו את העצמי הפנימי שלכם, המרגיש, החווה, הפתוח, המכיל אחד את השני,ושלא תצרו חברה אנושית היודעת אך לא מרגישה, חברה פיזית אך לא רגשית.
מדוע נאמר לי כל זה? ( שאלה של רותי) דיברתם מקודם על העולם הפיזי והמטפיזי , על השליטה של הרוח על המימד הארצי, על ההבנה מעבר לחומר , באנו להגיד לכם כי איזון ייווצר על ידי חיבור כל האלמנטים בתוככם ,עליכם לשמור כל הזמן על האיזון כדי שהאנושות לא תאבד את צביונה. תמיד תזכרו כי כוח המחשבה הוא מעל החומר, כוח הרגש הוא המניע הוא מעל המימד הידיעתי, אל תתנו לחומר לחסום אתכם, אל תתנו לכוח הידיעתי לנהל אתכם , תמיד תרדו מעל, נשמע לכם אבסורד לרדת מעל, במימד הרוחני אחד הם כי אנרגיה עוטפת אנרגיה , אין כאן מעל ומתחת אלא זיכוך פנימי , בתוך המימד הידיעתי נוצר המימד הרגשי, הוא פנימי יותר, הוא עדין יותר וחזק יותר, הוא מתקרב יותר למהות. תזכרו כי בכוח המחשבה והרגש ניתן לשלוט על מימד החומר, מימד החומר הוא אשליה כמו שאמרתי, כאשר תבינו זאת תדעו להשתחרר מהמימד החומרי ולהתחבר לאנרגיות הרוחניות שלכם שהן נעלות, הן אינסופיות והן המקור לקיום שלכם על פני האדמה, כפי שאמרתי לכם בהתחלה. נשמה היא היוצר של החומר, אין לחומר שום אחיזה ללא אנרגיות רוחניות שמניעות אותו. כול חוקי הפיזיקה ישתנו אם תבינו נקודה זו ותתנהלו דרכה. אך עתיד לחזון, כרגע האנושות דוהרת לתוך המימד הפיזי ואינה יוצרת את החיבור הנכון או את ההבנה הנכונה של העולם המטפיזי המניע את העולם החומרי. תהליך זה או ההבנה הזו תשנה את כל התפיסה האנושית .( רותי – התחילו לי כאבים באוזן ובידיים ) כרגע אנחנו מנתקים את הקשר כי הגוף שלך סובל , הכאב ישתחרר מיד, היי ברוכה …"