תקשור משמעות – מסר חוזר 12.8.15

רוח האלוקים שורה בכם ילדיי. זוהר השכינה הזורם בתוככם. אתם ברואי האל, ילדי האור, כוח האלוקים על פני האדמה. להיוולד וליצור חיים חדשים, להיוולד וליצור מעברים של תדרי הנשמה בתוך החוויה הארצית. אין היא אלא אשליה לממד הרוחני המוקרן לתוכה. רבות דיברנו עמכם על נושא זה.

אל לכם להישבות לתוך החוויה הארצית אלא לחוות אותה מתוך הממד הרוחני, להעשיר את תדרי הרוח מתוך הוויית הארץ. זהו מסע הנשמה, לחוות ולהתעלות. למנוע מעצמכם חוויות מקשרות, לדעת לסלוח, לדעת לוותר ולהרפות, ליצור תיקון בתוך נשמתכם. כדי להתעלות מעל ממד האדמה. כל זה אינו חדש לכם, אך אנו חוזרים ואומרים זאת שוב ושוב כדי להבין את מקום הנשמה בממד הארצי או להפך את משמעות המסע הארצי במסע הנשמה הנעלה. אין זו אלא אשליה. אשליה נפלאה המושכת אתכם לאחיזה ולהתחברות לתוך הממד הארצי, אחיזה בחומר, אחיזה באנשים, אחיזה בחיים. אל תפחדו לחיות אך תמיד תזכרו את מקור החיים בתוך המסע הנעלה של הנשמה הנאצלת שבכם. אל תחששו לאהוב, לאהוב ללא היקשרות, ללא תלות, ללא תנאי. גם זאת נאמר לכם. לחיבור שלכם לאהבה ללא תנאי, לקבל ולאהוב את כל יצורי החיים, לחמול עליהם ולהיות אחראיים למסע הארצי.

יש בכם את הכוח לברוא ולהיברא, ליצור יש מאין, להיות ניחוח אלוקים חיה על פני האדמה. ניסים משני סדרי חיים יוכלו להיווצר בידיכם כל זמן שתהיו נעלים, כל זמן שתהיו מאושרים, מחוברים ליכולות הרוח שבכם, מועצמים בתוככם. קבלו את אהבתנו.

רותי : אני שואלת אותם מה המסר החדש להיום, רוב הדברים האלה כבר נאמרו לנו. נראה לי שעליי לשחרר את הגאווה שבי, לחשוב שאנחנו יודעים הכל. גם אם דברים נאמרים שוב ושוב, הידע שלהם עדיין לא נספג בנו, הם נשארים עדיין בתדר מילים ללא משמעות רוחנית, עלינו עדיין להמשיך לעבוד, להתחבר למסרים האלה באמיתות שלהם, כדי שלא יהיו מילים אלא יהיו אנרגיה מבורכת בתוך התהליך הרוחני שלנו.
כשחוזרים על דברים, המשמעות היא לא תמיד להרחיב ידע אלא לעשות ריפוי בתוכנו. כרגע אנחנו במסע מואץ, המשמעות הרוחנית של הדברים היא להתחייב למסרים ,לעבד אותם בתוך החיים הארציים. לדעת שכל שנאמר זה אנרגיה, אנרגיה מטהרת ומבורכת. כאשר אנו שומעי את הדברים נעשים מעשיים, מעשים רוחניים משתפרים ומתרחשים בתוך התודעה האנושית מעצם המילה מתחיל להיווצר שדר של אנרגיה שיוצר שינוי לטוב ולרע. למילה יש כוח של יצירה, למילה יש כוח של אחיזה.

למידה אינה רק בידע, אלא בהטמעה של אנרגיה שיוצרת בתוכנו שינוי. לכן גם חשוב לשמוע שוב ושוב את התקשורים. לא בגלל תוספת הידע כמו האנרגיה שנשלחת דרכם אלינו לעשות שינויים בתוכנו. המשמעות העמוקה של הדברים – מכיוון שלמילה יש כוח נאצל של בריאה מחודשת, עלינו לדעת להישמר מכל מה שאנחנו אומרים, כי לכל מילה ולכל אות יש משמעות רוחנית, יש בה תדר אנרגנטי שנשלח אל פני האדמה. בשתיקה יש הפנמה ויש ספיגה על כן עלינו לדעת לשתוק, לא לדבר יותר מדי, להתבונן ולהקשיב.