תקשור – חיבור לזוגיות המקודשת 1.9.15

זכר ונקבה ברא אותם. זכר ונקבה באיחוד שכל אחד מהם מכיל אנרגיית הזכר והנקבה בתוכו, לפני הפיצול. אחד הם. כוח אלוקים טהור. מכיל בתוכו את איכויות האור והחושך, אחד הם. זכר ונקבה אחד הם. ללא פיצול, ללא איחוד. במקור כל היכולות המנוגדים היו אחד, מאוחדים. מאז נוצר הפיצול. ישנה שאיפה מתמדת ליקום המקודש בו יתאחדו מחדש איכויות האור והחושך לידי שלמות מאוחדת.

ברגע שנוצר הפיצול ישנה כמיהה אינסופית אחד לשני, ישנה הזנה אינסופית ותנועה מתמדת המניעה את הכל. אולי ישאפו להתאחד. ברגע שנוצר האיחוד, נוצרת הבריאה המחודשת.

כל זה נאמר כדי לברך אתכם, לאחל לכם איחוד מקודש שבו הטוהר והקדושה יעברו אבן דרך בחייכם, להוביל אתכם לידי איחוד ויצירה מקודשת, וחיים בעלי הגשמה ועשייה ברי איזון. נר של אושר ואהבה יאחדו את ליבכם ואור גדול יזרח להאיר את חייכם. נר אושר זה, נר של שמחה. היו מבורכים בדרככם. הגשימו את ייעודכם הנעלה עם כוח היצירה האלוקית שבכם. זכרו כי רק באיחוד נוצרת בריאה מחודשת. היו מאוחדים עם עצמכם, עם בן זוגכם, עם כל דבר שאתם עושים באהבה רבה. אלוקים שורה בתוך האהבה. תהיה האהבה נר לדרככם בכל עשייה מבורכת. האמינו כי כוח האלוקים מלווה אתכם, מלאכי מרום לצדכם בכל אשר תרצו. יש בכם את הכוח הנעלה ליצור בריאה מחודשת לכל עשייה. היו ברוכים.

המסר הזה נאמר גם לקראת החתונה מחר אבל גם לכל אחד ואחד. לדעת שרק ברגע שאנחנו מאוחדים אנחנו יכולים ליצור דבר חדש, לברוא דבר חדש בתוכנו.