מסר לשנה הקרובה

"זהו מסר ברכות שנשלח אליכם ממעל, אל מימד האדמה.
ברוכים אתם נשמות אל, הקרובים אתם לתדר האדמה להזין את כוחות האל העליונים.
ברכות ומתנות אל שורות אהבה, כוח אלוהים חי זורם בכם, זכרו: כוחות האל מזינים אתכם, אל תנתקו את הקשר עם עולם הרוח שבכם .
בימים אלה כוחות אלו נחוצים יותר כדי להשרות שלום ואהבה על פני האדמה.
פיתחה של שנה חדשה יכולה ליצור שינוי, התחדשות, לפתוח אפיקים חדשים, ברכות וציפיות אגורים בכם לקראת שינוי בהתהוות האנושית על פני האדמה.
אין זו תקופה קלה על בני אנוש, תקופה של חשבון נפש. נסגרים מעגלים על פני האדמה בקושי, כוחניות ומאבקים. אין מדובר כאן רק על תחילת שנה, מימד האדמה חווה סגירת מעגל סיום של תקופה שבה עומד להיפתח עידן חדש.
אנרגיה נשית חזקה מתהפכת והיא הופכת להיות האנרגיה המובילה ע"ג האדמה. זאת תקופה שבה נפרדים מהאנרגיה הזכרית ששלטה במשך תקופה ארוכה.
עליכם להמשיך בדרך, להתחבר למהות האמיתית שלכם, לעשות בכם שינוי, להשתחרר מהאנרגיה הזכרית עם מאפייני הכוח, האגו והרציונל. אין זה קל, שינוי תדרים יוצר תמיד תהפוכות, חוסר שקט, צמיחה, נפילה.
על החיבורים הדו קוטביים יתחזקו וכן חווים את הקושי וההפרדה. אנו אומרים לכם זאת כי שנה זו העומדת בפניכם אינה קלה, שנה של תהפוכות, כמו השנה הקודמת, זהו תהליך השינוי.
ככל שתאמצו יותר את הקבלה והנתינה תאפשרו לאנרגיות השכינה לזרום בתוככם, כך יזרמו וישתנו תהליכים וחיבורים. מצב זה יקל על התהליכים.
עליכם ללמוד בתוך עצמכם ליצור את האנרגיה הקוסמית ולהטמיע אותה באדמה.
האנרגיה הפיזית הזכרית הקיימת על פני האדמה כעת אינה משתחררת בקלות.
תהליך של שינוי יוצר קושרי, החמרה בשינוי והשלמה. למצוא את הדרך בתוך עצמי, למצוא את הדרך של השינוי באהבה וברכות. אין זו בחירה זה חלק מהתהליך, ככל שנמהר עם עצמנו נזרז את התהליך הקולקטיבי.
ככל שנזדרז כך יעשה יותר מהר, ככל שהמאבק יהיה קשה כך התהליך יהיה כואב יותר.
ברכו את עצמכם, אהבו את עצמכם, אפשרו לעצמכם לשחרר את החלק הקשה והשולט בכם.
אתם ניצוצות על פני האדמה, אתם מבורכים .
האמינו רק טוב שיש לכם את הכוח לשנות ולהשתנות, ברכו את עצמכם ואת השנה החדשה.
ברוכים אתם ילדים."